Medborgarlöften i Vaggeryd och Värnamo

Polisen lovar tillsammans med Vaggeryd och Värnamo kommun att arbeta mot narkotikabrottslighet med extra fokus på ungdomar mellan 15-20 år.

Medborgarlöften skrivs under av polisen och Vaggeryd och Värnamo kommun
Medborgarlöften skrivs under för Värnamo och Vaggeryds kommun av lokalpolisområdeschef Håkan Boberg och kommunstyrelseordföranden Hans-Göran Johansson (Värnamo) och Allan Ragnarsson (Vaggeryd).

Droger och ungdomar är några av de områden som medborgare tycker att polis och kommun ska arbeta med för att öka tryggheten i samhället. Nu formulerar polis medborgarlöften tillsammans med kommunerna Vaggeryd och Värnamo där de gemensamt lovar att genomföra ett antal aktiviteter under 2016 för att öka tryggheten inom dessa områden.

  - Det känns spännande och utmanande att vi nu har kommit fram till ett gemensamt medborgarlöfte. Nu återstår det att starta upp aktiviteterna, säger Håkan Boberg, lokalpolisområdeschef Värnamo.

Under våren och sommaren 2015 genomfördes medborgardialoger där kommunerna och polisen pratade med medborgarna om lokala problem och trygghet. Dialogerna ligger till grund för de medborgarlöften som nu tagits fram av respektive kommun och polis.

Här är de medborgarlöften och aktiviteter som undertecknats av lokalpolisområde Värnamo och kommunerna Vaggeryd och Värnamo. Medborgarlöftena gäller under 2016.

Medborgarlöften i Vaggeryds kommun:

Polisen och kommunen formulerar följande gemensamma medborgarlöften:

 • Vaggeryds kommun och polisen lovar att arbeta mot narkotikabrottslighet med extra fokus på ungdomar mellan 15-20 år  

Det ska åstadkommas genom bland annat följande aktiviteter:

 • Riktade insatser, vid minst två tillfällen under året, mot aktuella platser och personer i Vaggeryds kommun.
 • Under minst en vecka arbeta mot droger bland ungdomar i Vaggeryds kommun utifrån framtagen kunskap.
 • Att genomföra ett informationstillfälle till allmänhet, föräldrar och skolpersonal om ungdomars användande av droger.
 • I förebyggande syfte söka efter narkotika med hund i skolmiljöer.

Medborgarlöften i Värnamo kommun:

Polisen och kommunen formulerar följande gemensamma medborgarlöften:

 • Värnamo kommun och polisen lovar att arbeta mot narkotikabrottslighet med extra fokus på ungdomar mellan 15-20 år.

Det ska åstadkommas genom bland annat följande aktiviteter:

 • Rikta insatser, vid minst två tillfällen under året, mot aktuella platser och personer i Värnamo kommun.
 • Prioritera patrullering och trafikkontroller i anslutning till dessa platser samt nöjesställen och krogmiljöer i syfte att upptäcka narkotikabrott. 
 • Att genomföra informationstillfällen gällande droger riktat till samtliga föräldrar vars barn går i kommunens högstadieskolor.
 • I förebyggande syfte söka efter narkotika med hund i skolmiljöer. 
 • Att prioritera närvaro vid större ungdomsevenemang, t.ex. skolavslutning, inspark och Värnamodagarna.

Uppföljning
Löftena kommer att följas upp tertialsvis och du kan följa arbetet via polisen.se.

Våra gemensamma medborgarlöften undertecknades den 28 januari 2016. De utgör en bilaga till den samverkansöverenskommelse som sedan tidigare finns mellan polis och kommun.

Medborgarlöfte i Vaggeryd

Medborgarlöfte i Värnamo

Vad är ett medborgarlöfte?
Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkansöverenskommelser mellan kommun och polis och ska vara en integrerad del av Polismyndighetens nya styrmodell och kommunens arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor. Medborgarlöften handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. De beskriver vad polisen, kommunen och andra samverkansaktörer lovar att åstadkomma tillsammans. Medborgarlöften fokuserar också på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra och har bland annat tagits fram i dialog med medborgare och medarbetare.

Nyhet från

Jönköpings län

112 vid larm
114 14 övriga ärenden