Alkoholförebyggande utbildning för krögare i Piteå

Polisen har under lång tid arrangerat utbildning för krögare gällande ansvarsfull alkoholservering tillsammans med kommunen. I dagarna har ca 25 personer i Piteå fått utbildning. Totalt har över 700 personer utbildats i Piteå.

- Vi har sett tydliga brottsförebyggande effekter av utbildningen förklarar Bo Hedlund, områdespolis i Piteå.

2007 när polisen började utbildningen skedde omkring 200 våldsbrott i krogmiljö per år. Idag är det runt 50 brott per år.

- Vid utbildningstillfället får vi även en samsyn och en förståelse för varandras arbete vilket underlättar i vardagen, säger Bo Hedlund.

Utbildningen innehåller bland annat hur hjärnan och kroppen påverkas av alkohol och droger, tecken samt konflikthantering och gällande lagar och regler.

Länk till ansvarsfull alkoholservering

Nyhet från

Norrbotten

112 vid larm
114 14 övriga ärenden