Dom i mål om försök till mord i Norrköping

Onsdag den 10 februari klockan 11.00 meddelar Norrköpings tingsrätt dom i mål om försök till mord i Norrköping den 19 oktober 2015.

Chefsåklagare Torsten Angervåg kommer samma dag att närvara vid polisens ordinarie pressträff klockan 13.00 på Polishuset i Norrköping för att besvara eventuella frågor med anledning av tingsrättens dom. 


Åklagaren kommer även att finnas tillgänglig per telefon för media klockan 14-14.30 under onsdagen.


Tingsrättens målnummer: B 2809-15
Kontakt:
Chefsåklagare Torsten Angervåg
010-562 58 71
 
Presstjänsten
010-562 50 20

Nyhet från

Östergötland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden