Polisarbete relaterat till migrantsituationen - nu ordinarie verksamhet

Polisen har sedan i höstas arbetat med händelser relaterade till migrantströmmen inom en sk särskild händelse, benämnd Alma. Idag, 19 februari, avslutas Alma. Från och med nu bedrivs alla migrantrelaterade ärenden inom ramen för ordinarie polisarbete.

– En sammanfattning av de senaste månaderna visar att vi inom region Öst har hanterat över 300 brott mot eller av flyktingar och asylsökande. Ungefär var tredje brott har rört misshandel inne på asylboenden.

Det berättar Johan Levin, biträdande kommenderingschef i Alma för polisregion Öst, det vill säga Sörmlands, Östergötlands och Jönköpings län. Siffrorna gäller tiden mellan den 23 oktober 2015 och den 19 februari 2016.

– Nu avslutar vi Alma-kommenderingen, men det gör egentligen ingen skillnad för det praktiska arbetet kring migrantsituationen. Vårt samhälle har förändrats de senaste månaderna och Polisen anpassar verksamheten för att möta detta.

Polisen arbetar med en särskild händelse/kommendering när man behöver förenkla ledning och styrning vid extraordinära händelser. Eftersom gränskontroller, inre utlänningskontroller, verkställigheter, ordningsstörningar på bland annat asylboenden osv väntas fortsätta, så väljer polisen att fortsättningsvis arbeta med detta inom ramen för ordinarie planering och arbetsledning.

Migrantsituationen ställer krav på polisen

Även om den särskilda händelsen avlutas kommer arbetet pågå i många år. Under Alma-kommenderingen har poliser från region Öst förstärkt i Syd. Det kommer fortsätta under våren.

Den mest tidskrävande arbetsuppgiften inom ramen för migrantarbetet är ordningshållning kring asylboenden. Detta väntas fortsätta. Framöver kommer verkställigheter och inre utlänningskontroller behöva bli fler, i syfte att värna asylrätten för de som har rätt att stanna i Sverige.

– Migrantsituationen har inneburit, och kommer fortsätta innebära, en ökad arbetsbelastning för polisen. Vi tvingas prioritera och behöver på sikt förstärkas, avslutar Johan Levin.

Alma i siffror, region Öst

Sörmland Östergötland Jönköping
Försvunnen person 4 2 21
Misshandel - grov 3 3 6
Misshandel 27 29 55
Olaga hot 11 18 21
Skadegörelse 7 5 15
Förmögenhetsbrott 10 3 18
Brand 5 0 2
Mord/dödsfall 1 0 1
Hets mot folkgrupp 1 0 7
Sexualbrott 9 2 3
Övrigt 23 15 22
Totalt 101 77 171

 

Relaterad länk: Fortsatt fokus på migrantsituationen

Kontakter för media

Polismästare Johan Levin, 010-56 691 53.

Nyhet från

Östergötland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden