Att resa mellan Danmark och Sverige

Polisen har en uppmaning till alla resenärer som reser in i Sverige: Ha rätt resehandling!

Med våren kommer värmen och lusten att resa ökar. Förutom pendlartrafiken tillkommer nu vår- och sommarsemestrarna. Med rätt resehandling i handen förkortas köerna vid den av regering och riksdag beslutade gränskontrollen. Alla kan bidra till att underlätta för andra och varandra.

Godkända resehandlingar:

  • Pass
  • Nationellt id-kort (EES - EU - Schengen-medborgare)
  • Nordiska körkort

Det är endast tre resehandlingar som är godkända enligt gällande lag: pass, nationellt id-kort samt nordiska körkort för nordiska medborgare.

Här finns en slamkrypare: Som nordisk medborgare ska du kunna påvisa ditt medborgarskap i ett nordiskt land - detta gör du genom att uppvisa pass eller nationellt id-kort.  

Ett förtydligande när det gäller Skatteverkets id-kort: Detta är inte en godkänd resehandling vid en gränskontroll.  

 

Nyhet från

Blekinge
Kalmar
Kronoberg
Skåne

112 vid larm
114 14 övriga ärenden