Polisens trygghetsmätning 2015 visar positiva förbättringar i Malmö

Resultatet av polisens senaste trygghetsmätning i Malmö visar positiva förbättringar på en rad områden. Fler känner sig trygga, färre utsätts för eller är oroliga för att utsättas för brott och fler tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen.

Arkivbild. Poliser vid Rosengård Centrum i Malmö

Under sex veckor från november till och med december i fjor fick ett stort antal slumpmässigt utvalda malmöbor enkäten med frågor om hur man upplever trygghet där man bor och vistas.

- När det gäller till exempel Rosengård och stadsdelen Herrgården tycker jag att svaren visar att de långsiktiga trygghetsskapande insatser vi gör ger resultat. Tillsammans med våra samverkanparters, till exempel företrädare för stadsdelen, räddningstjänsten, fastighetsägare och olika organisationer i områdena har vi gjort medvetna och långsiktiga insatser som gett resultat, säger Glen Sjögren som är kommunpolis, i Malmös Stadsområde Öster.

Materialet ska nu bearbetas på djupet och kompletteras med resultatet av de medborgardialoger som genomförs inom ramen för de så kallade medborgarlöftena.

- På det viset får vi fram en lägesbild baserad på den allmänna uppfattning bland dem som bor och vistas i de aktuella områdena. Utifrån denna kan vi planera egna insatser mot specifika problem och i samverkan med andra aktörer diskutera lämpliga åtgärder, säger Stefan Sintéus som är polismästare med ansvar för hela Polisområde Malmö.

Undersökningen visar att de som bor i Rosengårdsområdet upplever det störande med narkotikapåverkade eller alkoholberusade personer utomhus. Ungdomsgäng som bråkar och slåss är en annan störning som många känner starkt för. Många har också synpunkter på att trafikregler inte följs och störs av busskörning med mopeder och motorcyklar.

- Men vi ser också att de som bor i området känner att polisen bryr sig om och angriper problemen. Jag tror att det delvis är ett resultat av våra kontaktskapande insatser som bland annat leder till att man i större utsträckning anmäler till polisen så att vi kan ingripa. Dialogen med de boende är väldigt viktig för att vi ska kunna göra ett bra arbete, säger Glen Sjögren.

Räddningstjänsten i Malmö har nyligen gjort en sammanställning över bränder ur ett socialt trygghetsperspektiv. Överlag konstaterar man att antalet bränder minskat radikalt under de senaste åren. I just Rosengårdsområdet är minskningen påtaglig och man konstaterar även att problematiken med hot och våld mot räddningstjänstens personal medan de arbetar har minskat. Under 2015 noterades inte ett enda fall.

- Jag vågar tro att också detta är ett resultat av de långsiktiga insatser vi gör i samverkan över myndighets- och organisationsgränser. Det är viktigt att olika samhällsaktörer bidrar i det trygghetsskapande arbetet inom ramen för sina kompetenser och befogenheter, säger Stefan Sintéus.

För mer information
Kontakta kommunpolis Glen Sjögren, 0733-75 11 42.

Nyhet från

Skåne

112 vid larm
114 14 övriga ärenden