Satsning på grannsamverkan i Svedala

Grannsamverkan ska startas upp i Svedala och man efterlyser nu intresserade som vill vara med. Syftet är att minska risken för inbrott.

I Svedala kommun ligger man nu i startgroparna för att starta upp ett antal grannsamverkansprojekt. Det är kommunpolisen i Svedala, Snezana ”Nena” Ermin, som ligger bakom initiativet. Just nu är man ute på jakt efter föreningar och enskilda som vill vara med.

- Om hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar eller villaägare är intresserade av att starta upp grannsamverkan är de välkomna att kontakta mig för mer information, säger Nena.

- Tanken är att man bildar en grannsamverkansförening och utser en huvudkontaktperson inom föreningen som jag kommer att ha kontakt med. Genom denna kontakt förmedlar jag information så som brottsstatistik, tips om hur man kan skydda sig mot inbrott etc. Huvudkontaktpersonen förmedlar sedan informationen vidare till de boende i respektive förening. Jag är behjälplig vid uppstart av grannsamverkan och samarbetar sedan med föreningarna.

Det övergripande målet med grannsamverkan är att öka tryggheten i ett område genom att göra bostadsområden mindre attraktiva för inbrott. Detta görs genom ökad uppmärksamhet från de boende och kunskaper om hur man skyddar sig för att försvåra för tjuven. Metoden har i andra områden visat sig minska risken för inbrott med 26 procent, enligt Brottsförebyggande rådet.

För att få kontakt med Nena Ermin går det bra att ringa 114 14 och be att få bli kopplad till kommunpolisen i Svedala.

Läs mer om grannsamverkan

Nyhet från

Skåne

112 vid larm
114 14 övriga ärenden