Eskilstuna kommun och Polisen undertecknade ny samverkansöverenskommelse

Sedan 2007 har Polisen och Eskilstuna kommun arbetat gemensamt med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Fredag den 12:e februari undertecknades en ny samverkansöverenskommelse som gäller för perioden 2016-2019.


Samverkan polis kommun
Samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet skrivs på av Anneli Klavins Nyström, Ordförande i Trygga Eskilstuna och Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna.

Samverkansöverenskommelsen är ett avtal mellan Polisen och Eskilstuna kommun. I överenskommelsen har man kommit överens om vissa åtaganden gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter som ska gälla under perioden 2016-2019. Medborgardialog, trygghetsmätning och medarbetardialoger gjorda under 2015, ligger till grund för den samverkansöverenskommelse som undertecknades den 12:e februari.

Inriktningen i den nya samverkansöverenskommelsen handlar om att förebygga brott bland unga människor, att förebygga våldsbrott i det offentliga rummet och om trygghetskapande verksamhet i olika stadsdelar.

I samband med att Polisen och Eskilstuna kommun undertecknade samverkansöverenskommelsen undertecknades även ett medborgarlöfte med särskilt fokus på unga och trygghet. Medborgarlöftet möjliggör för ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete närmare medborgarna.

 

Nyhet från

Södermanland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden