Gemensam lägesbild kring ensamkommande barn

På onsdagen publicerade Länsstyrelsen i Stockholms län en nulägesrapport om ensamkommande barn.

Rapporten innehåller även förslag på åtgärder för att motverka att ensamkommande barn försvinner, till exempel anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.

Nulägesrapporten har tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm med bland annat Polisen som samverkanspart. Rapporten pekar också ut åtgärder för att förenkla utredning av att barn som försvinner utan att myndigheterna vet vart de tagit vägen.

- Den här rapporten är en bra lägesbild som visar på hur läget ser ut kring ensamkommande barn. Vi har uppmärksammat en del hinder och problem som poliserna stöter på i vardagen, bland annat problemet med åldersbestämning - att ensamkommande är äldre än vad de säger vilket kan resultera i att de placeras i fel typ av boenden, säger Per Mattsson, polisens representant gentemot Länsstyrelsen och delaktig i samverksamprojektet.

Mer information om rapporten hittar du hos Länsstyrelsen:
Förslag på åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner


 

Nyhet från

Stockholm

112 vid larm
114 14 övriga ärenden