Sexuella ofredanden tas på allvar

Kulturfestivalen We are Stockholm är Europas största ungdomsfestival och har arrangerats sedan 2000. Festivalen lockar till sig 200 000 besökare men många hundra tusen fler rör sig i området. Ett stort problem är att unga kvinnor blir sexuellt ofredade.

– Vi ska vässa oss inför årets festival. Förutom att kartlägga problematiken ytterligare behöver vi utveckla vår förmåga att informera och kommunicera problembilden. Det kan även bli aktuellt att utöka resursen på plats för att öka förmågan att lagföra de som begår brott, säger Ulf Johansson

Under flera år har polisen diskuterat problemen med bland annat Stockholms Stad som är huvudarrangör av festivalen och flera åtgärder har redan vidtagits. Polisen har haft utbildningspass med funktionärer och ordningsvakter där sexualbrott diskuterats och polis har delat med sig av strategier för arbetet på plats. Även artister har involverats och gett publiken uppmaningar från scen om korrekt beteende.

Under dagarna finns socialsekreterare, fältassistenter, föräldravandrare, sjukvårdspersonal, Polisens volontärer och ett 50-tal ordningsvakter på plats. Polisens närvaro består av såväl uniformerad polis som civil polis samt aktiviteter i Polisens evenemangstält. I tältet kan ungdomarna träffa poliser, tävla mot poliser i löpning eller prova polisutrustning. Varje dag har ett specifikt tema och bland annat har ungdomarna kunnat tala om utsatthet, ofredande, våldtäkt men även fri- och rättigheter, likabehandling och mångfald. Tältet bemannas med omkring sex poliser varje dag samt tre civila tjänstemän för att kunna möta ungdomarna.

Problemet med sexuella ofredanden har funnits under lång tid och är inte isolerat till We are Stockholm. Däremot har problemet fått ökat uppmärksamhet efter dels händelser i Köln på nyårsafton samt på andra håll i Sverige på nyårsafton.

– Problemet ligger i samhällsutvecklingen i stort och hela samhället måste hjälpas åt för att komma till rätta med problemet. Det handlar om attityder, kunskap och samverkan, säger Ulf Johansson.

Nationella operativa avdelningen kommer nu att göra en nationell kartläggning över problemet, vilken sedan kommer att förfinas på regional nivå inför We are Stockholm 2016, till vilken man redan utsett en kommenderingschef.

– Vi ser allvarligt på detta och lagför i de fall det finns förutsättningar att inleda förundersökning. Att brotten sedan är mycket komplexa att utreda och att det är väldigt svårt att övervaka en folkmassa i syfte att förhindra detta, är en annan fråga, säger Ulf Johansson.

Nyhet från

Stockholm

112 vid larm
114 14 övriga ärenden