Tips om skjutningarna i Hagsätra och Bandhagen

Observationer och uppgifter som kan vara till hjälp i utredningsarbetet önskas på telefon 114 14.

Den 1 januari avlossades skott vid två tillfällen i Hagsätra och den 4 januari skedde en skottlossning i Bandhagen. Vid första tillfället avlossades en skottsalva och vid de två andra tillfällena var det skottlossning i anslutning till olika fordon. 

De skjutningar som ägt rum tros härröra från en konflikt mellan kriminella grupperingar i Hagsätraområdet. Det är viktigt att kunna gripa och lagföra de personer som begår brott så att inga personer skadas och den brottsliga aktiviteten upphör.

Polisen ser allvarligt på det inträffade och har med anledning av dessa skjutningar förstärkt närvaron och det brottsförebyggande arbetet i området för att förhindra att människor och egendom, som inte är inblandade i konflikten, kan komma till skada.

Hjälp önskas i utredningsarbetet med fler tips och mer information från allmänheten. Om du har gjort observationer eller vet något som kan ha samband med händelserna, kontakta polisen på telefon 114 14.

Händelser

1 januari: Skottsalva, nyårsnatten, Hagsätra
1 januari: Skottlossning i anslutning till fordon, Hagsätra
4 januari: Skottlossning i anslutning till fordon, Bandhagen
Inga rapporterade personsskador

Nyhet från

Stockholm

112 vid larm
114 14 övriga ärenden