Resultat från 24-timmars insats på E4

Med start klockan 7, torsdag 1 oktober, pågick en 24 timmars trafikinsats på E4:an i södra Stockholm. Målet var att minska antalet olyckor genom att få fler att hålla hastighetsgränserna.

Trafikinsatsen på E4:an i den södra delen av Stockholms län är en del av arbetet mot den så kallade Nollvisionen. Visionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och fastställd genom ett beslut i riksdagen. Nollvisionen innebär att ingen människa ska behöva dö eller skadas i trafiken. Och att få ned hastigheten är det som spar mest liv i trafiken, säger Mikael Gelius som är en av de ansvariga för insatsen.

 Det är andra året i rad som en så omfattande trafikinsats sker på E4:an och det är polisen i de södra länsdelarna som ansvarar för insatsen. Insatsen är inriktad på de norra delarna av E4:ans sträckning genom södra Stockholm.  Förra året blev resultatet av de 24 timmarna cirka 400 fortkörare, 85 personer som blev av med körkortet samt en rad personer som körde rattfulla och utan att ha körkort. 

Valet av plats har skett utifrån att det i södra Stockholms län är just norra delarna av E4, det vill säga vid kommungränsen Huddinge och in mot Stockholm samt riksväg 75/södra länken som är mest olycksdrabbat.

– Mer än hälften av de olyckor där en person skadas är singelolyckor eller där man håller för korta avstånd i kombination med för hög hastighet, säger Mikael Gelius.

 Varför berättar polisen om detta i förväg?
– Om vi står med en civil bil så är det bara den som vi stoppar vi kan påverka. Står vi med en så kallad målad bil så påverkar vi alla som kör förbi. Men går vi ut och berättar om insatsen i sociala media och media kan vi påverka alla som läser om det och kör sträckan. Vi vill inte rapportera människor för fortkörning, vi vill att de ska följa hastighetsbegränsningarna och på det sättet minska antalet olyckor, säger Mikael Gelius.

 Under hela dygnet kommer fortlöpande uppdateringar att göras på
www.facebook.com/trafikpolisen.soderort

 Frågor från media hänvisas till Petra Sjölander, press på 070-298 55 36

Uppdaterad 2 oktober

Resultatet av 24-timmars insatsen är:
250 stycken rapporterade hastighetsöverträdelser på E4:an södergående,

60 körkort omhändertogs,

1 rattfyllerist stoppad och blåste över straffbar gräns. 

 

Förutom hastighetsövervakningen fanns personal från länstrafiken ute och kontrollerade den tunga trafiken. Resultatet av det är följande:

10 stycken utländska fordon kontrollerade,

10 stycken utandningsprov efter alkohol,

3 stycken flygande besiktningar av fordon,

3 stycken ordningsföreläggande utfärdades för bland annat däck med otillräckligt profildjup.

 

Nyhet från

Stockholm

112 vid larm
114 14 övriga ärenden