Älvkarleby har nu medborgarlöfte

Älvkarlebys kommun och polisen lovar att under 2016 bland annat aktivt verka för att höja medborgarnas upplevda trygghet i Älvkarleby kommun.

Idag undertecknades medborgarlöftet mellan Älvkarlebys kommun och polisen.
Idag undertecknades medborgarlöftet mellan Älvkarlebys kommun och polisen. (Bild: Sara Skyttner)


 

Medborgarlöften är en del av den nya styrningen av polisen. Det innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt. Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som funnits tidigare mellan kommun och polis.

– Glädjande med engagerade medborgare som tillsammans med oss och Älvkarleby kommun kommit fram till ett medborgarlöfte som förhoppningsvis kan leda till ett tryggare Älvkarleby, säger Citat Niklas Hållkvist, lokalpolisområdeschef Norduppland.

Medborgarlöftet har upprättats utifrån en lokal problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgardialoger i form av riktade intervjuer, enkäter och i samband med stormöten.

– Vi har nyligen gjort två undersökningar bland kommuninvånarna, och båda visar att vi behöver skapa bättre trygghet, säger kommunstyrelsens ordförande Marie Larsson. Många tycker t ex att gatubelysningen är otillräcklig, så det är den viktigaste frågan för oss att ta tag i nu. Samarbetet med polisen är värdefullt för alla som bor här, och jag är glad att vi kan underteckna det här avtalet idag.

Älvkarlebys medborgarlöfte

Kommunen och polisen ska aktivt verka för att höja medborgarnas upplevda trygghet i Älvkarleby kommun.
Detta ska göras genom att:

  • Inrätta ett poliskontor i kommunen. Det ska bemannas med polis och vara öppet vid fasta tider.
  • Kommunen och polis ska tillsammans med andra berörda genomföra trygghetsvandringar kvällstid på cykel- och gångbanor i kommunen.
  • Kommunen ska se över kommunens väg- och gatubelysningar. Göra en närmare analys av när och var behovet av belysning är störst.

Vad är ett medborgarlöfte?

Medborgarlöften är en del av den nya styrningen av polisen. Det innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt.

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som funnits tidigare mellan kommun och polis. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare.

Medborgarlöften handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommer överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Nyhet från

Uppsala

112 vid larm
114 14 övriga ärenden