Medborgarlöfte för ett tryggare Tierp

Polisen och Tierps kommun undertecknade idag ett gemensamt medborgarlöfte: Vi ska arbeta tillsammans för att höja medborgarnas upplevda trygghet i Tierps tätort och i Örbyhus.

Idag undertecknade polisen och kommunen medborgarlöftet för Tierp.  
Idag undertecknade polisen och kommunen medborgarlöftet för Tierp.  

Medborgarlöften är en del av den nya styrningen av polisen. Det innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt. Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som funnits tidigare mellan kommun och polis.
 
– Roligt med ett gediget underarbete där medborgarna varit delaktiga och utifrån detta kan vi lägga upp ett aktivt förebyggande arbete tillsammans med Tierps kommun, säger Niklas Hållkvist, lokalpolisområdeschef Norduppland.

I årets medborgarlöfte väljer vi att prioritera de orter där de flesta medborgarna uppger att de känner oro. Under hösten har polisen och kommunen genomfört medborgardialog med invånarna i Tierps kommun, riktade intervjuer och enkäter där invånarna i kommunen har haft möjlighet att svara på frågor om trygghet och brott. Det har resulterat i en lokal lägesbild som medborgarlöftet har formulerats utifrån.

Tierps medborgarlöfte

Kommunen och polisen ska aktivt verka för att höja medborgarnas upplevda trygghet i Tierps tätort och i Örbyhus.

Detta ska göras genom att:

  • Genomföra trygghetsvandringar med representanter från kommun, polis och andra berörda.
  • Trygghetsvandringar ska göras i Tierp och Örbyhus. Syftet är att identifiera platser som upplevs som otrygga samt föreslå åtgärder för att minska otryggheten på dessa platser.
  • På de platser som identifieras som otrygga ska den polisiära övervakningen öka.
  • Upplevda otrygghetsfaktorer ska åtgärdas av kommunen.

Vad är ett medborgarlöfte?

Medborgarlöften är en del av den nya styrningen av polisen. Det innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt.

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som funnits tidigare mellan kommun och polis. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare.

Medborgarlöften handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommer överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Nyhet från

Uppsala

112 vid larm
114 14 övriga ärenden