Mord i Filipstad

Under torsdagskvällen den 2016-02-11 kl 21:32 larmade allmänheten till polisen om en liggande livlös man på Kungsgatan i Filipstad

Uppdaterad: 2016-02-12 KL. 11.28

Brottsplatsadressen Kungsgatan 15 har visat sig vara en felaktig ingångsuppgift. Den exakta brottsplatsen är Bronellsgatan ca 50 meter från korsningen med Kungsgatan.

Polis och ambulans till platsen Kungsgatan 15. Livräddande åtgärder vidtogs omedelbart men ganska snart stod det klart att mannen avlidit. Det kunde konstateras att mannen skurits med ett vasst föremål och att detta var orsaken till mannens död. Därmed kunde polisen konstatera att ett mord begåtts.

Platsen spärrades därmed av och ett omfattande utredningsarbete vidtog. Vittne har observerat slutskedet på brottet och hur en person flytt in på den närliggande Bronellsgatan. Därefter bryts kontakten.

Offret är en 60 årig man hemmahörande i Filipstad. Han är okänd sedan tidigare i polisiära sammanhang. Gärningspersonen beskrivs som mörkklädd men att den uppgiften inte kan anses som helt säker då platsen i sig var ganska dunkel vid tidpunkten.

Under natten har stora resurser hos polisen arbetat med fallet, utredare, teknisk personal, hundpatruller etc. På morgonen hade ett 40 tal förhör hållits och dörrknackning i området kommer att fortsätta.

Polisen vädjar till allmänheten om all hjälp som kan tänkas hjälpa polisen framåt i utredningsarbetet. Vi erinrar om att uppgifter som kan förefalla ha tveksamt värde även kan visa sig vara mycket viktigt för polisen i utredningsarbetet. Låt polisen få avgöra uppgifternas värde. Den som kan tänkas ha uppgifter i fallet ombedes ringa 11414 och begära att få lämna tips i fallet. Utredningsläget kan under morgonen fredag 2016-02-12 beskrivs som ett klassiskt spaningsärende där motiv just nu saknas. Polisen har dock redan ett mycket omfattande utredningsmaterial att analysera.

 

Nyhet från

Värmland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden