Polisen i Värmland ska stärka det förebyggande arbetet för att öka tryggheten på gator och torg

Polisen kommer att utöka kontakterna med asylboenden och samtidigt initiera en bred samhällsinsats för att stärka trygghetsarbetet.

Polisen i Värmland har under de senaste månaderna kontinuerligt följt utvecklingen kring de asylsökande i länet. Detta har samlats i lägesbilder, som polisens underrättelseenhet ansvarar för. I lägesbilderna framkommer exempelvis att bråk och ordningsstörningar på boenden för asylsökande är vanligt, att grupper av pojkar driver runt, stör ordningen och skapar otrygghet samt att de asylsökande själva är en utsatt grupp.

Tidigare har det beslutats att varje lokalpolisområde ska ha kontakt med asylboenden med uppgift att samverka för att på ett tidigt skede få information som tyder på felaktigt beteende eller en felaktig attityd samt att ge stöd i arbetet att ge en bra mottagning.

Med tanke på uppgifter som framkommit, bl a i samband med nyårsfirandet i Karlstad, så har polisområde Värmland beslutat att stärka tryggheten i centrum, att utöka kontakterna med de boende och de som ansvarar för respektive boende. Varje lokalpolisområde har fått i uppdrag att föra dialog om lämpliga och relevanta insatser som ska göras för att stärka tryggheten på gator och torg.

I det fortsatta arbetet kommer polisen att ta initiativ till en bredare samhällsinsats med bl a kommuner och andra organisationer för att vi gemensamt ska bli effektivare i det trygghetsskapande arbetet. Sedan tidigare har polisen skapat bra förutsättningar för en kommande dialog med kommunerna genom inrättandet av kommunpoliser.

De insatser vi kommer fram till ska genomföras så fort det är möjligt.

Nyhet från

Värmland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden