Polisen summerar Rally Sweden 2016.

Rally Sweden 2016 blev den folkfest som polisen i Värmland räknat med. Evenemanget har inneburit en betydande arbetsinsats från polisens sida med främst trafikövervakning och ordningshållning.

Polisen har haft en hög närvaro på de platser som haft det största publiktrycket samtidigt som resurser fördelats till de vägar som använts för att ta sig till tävlingens sträckor. Under lördagen ökade berusningsgraden bland besökarna efterhand och polisen har i samverkan med ordningsvakter haft en uppsökande verksamhet och därigenom kunnat förhindra bråk och andra ordningsstörningar i ett tidigt skede. Endast ett fåtal omhändertaganden har genomförts och några få personer har avvisats.

Polisens ledningscentral har tagit emot en del samtal från trafikanter som påpekat olämpligt uppträdande i trafiken. Framförallt farliga omkörningar när tålamodet tryter vid köbildningar på vägen fram till evenemangen. Det inträffade ett fåtal trafikolyckor och de enstaka trafikolyckor som varit har inte inneburit några allvarliga personskador.

Även om arrangemanget i sig till en början omgärdades av en del problem med anledning av det varma vädret och att en del tävlingsmoment strukits upplever polisen att publiktrycket varit som föregående år.
För polisens del har arrangemanget klassats som en särskild händelse vilket innebär att en särskild arbetsordning i polisens organisation har genomförts med ett inre ledningsstöd för att säkra tillräckliga resurser och skapa goda förutsättningar för att evenemanget ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Arbetets genomförande och samverkan med arrangören samt ordningsvakter har fungerat på ett utmärkt sätt.

Nyhet från

Polisen Värmland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden