Polisen uppmanar rallybesökare att lätta på gasen och köra nykter

Rally Sweden innebär en betydande insats för polisen i Värmland. Uppgifterna blir i första hand att bevaka trafiken, hålla ordningen och bidra till ett tryggt och säkert arrangemang.

Polisens viktigaste roll är att skapa goda förutsättningar för att evenemanget ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Därför genomförs rallyveckan som en särskild händelse. Kommenderingschef är Tomas Sahlström, som är chef för lokapolisområde Torsby.

- I samverkan med arrangören så hjälper vi besökare att göra rätt och bra. Vi satsar framförallt på trafikövervakning, ordningshållning och förebyggande arbete mot inbrott och stölder på parkerings- och publikplatser, säger Tomas Sahlström, som ser fram emot en trevlig helg, utan allvarliga incidenter.

Trafikövervakningen är en viktig uppgift för polisen.

- Med tanke på det stora antalet fordon på våra vägar, så är det viktigt att var ute i tid, hålla hastigheten, hålla avstånd och ha en nykter chaufför, säger Rune Atterstig, chef för trafikgruppen i Värmland.

Trafikpolisen i Bergslagen kommer genomföra trafikkontroller i anslutning till rallyt i Värmland, sydvästra delen av Dalarna och västra delen av Örebro län. Rune Atterstig pekar även på att som besökare vara väl förberedd.

- Det är även viktigt att tänka på att bilen är tankad och utrustad för vinterväder. Man ska även se till att vara varmt klädd om det skulle bli stopp.

Då rallyt lockar stora publikskaror ökar också risken för att bli utsatt för stöld.

- Ett stort antal parkerade fordon i anslutning till rallyt, kan även locka personer att plocka saker ur fordonen. Töm fordonet på värdefulla saker vid parkering.

Målen med polisens insats är att arrangemanget kan genomföras utan att svårare trafikolyckor sker, inga allvarliga trafikbrott, att minimera ordningsstörningar och fylleri på publikplatserna samt att stölder och inbrott kan förhindras på parkerings- och publikplatser.

Nyhet från

Värmland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden