Åldringsbrott

Polisen varnar för ett nytt tillvägagångssätt vid brott riktat mot äldre.

Två gånger de senaste dygnen har äldre personer i Västernorrlands län, i Kvissleby och Örnsköldsvik, blivit utsatta för stöld av smycken.

Tillvägagångssättet är detsamma – en man som mitt på dagen ringer på och visar ett foto av ett barn samtidigt som han ber att få låna toaletten. Trots nekande tränger han sig in och när han lämnar bostaden så saknar målsäganden smycken.

Som alltid uppmanar vi till försiktighet när det ringer på dörren och det står okända personer utanför. Som anhörig kan montering av en sk säkerhetskedja vara ett bra sätt att hjälpa sin äldre släkting. Den hindrar intrång samtidigt som det är möjligt att kontrollera vem som vill komma in. Den ska kompletteras med tydliga råd om att inte släppa in någon okänd vilket skäl de än åberopar.

Läs mer - Ditt hem är din borg

Nyhet från

Västernorrland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden