Ygeman besökte polisområde Västmanland

I dag den 14 mars besökte inrikesminister Anders Ygeman polisområde Västmanland. Han träffade bland annat flera olika grupper som arbetar med brott i nära relation.

Anders Ygeman på besök i polisområde Västmanland.

 – Jag har fått en god överblick över arbetet inom brott i nära relation i Västmanland och har fått inblick i omorganisationsprocessen i polisområdet, säger Ygeman.

På eftermiddagen stod ett besök på barnahuset i Västerås på schemat och även ett besök hos gruppen för brottsoffer och personsäkerhet.

– Tyngdpunkten har legat på brott i nära relation, sammanfattar tf polisområdeschef Henrik Thelander Ygemans besök. Men vi har även informerat inrikesministern om vårt arbete med att komma närmare medborgarna och hur det kan se ut i praktiken, till exempel arbetet med sociala insatsgrupper.

Nyhet från

Västmanland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden