Egen medieuppkoppling för Grova brottsgruppen

I polisområde Jönköping har varje lokalpolisområde uppkopplingar tillsammans med media på måndagar, onsdagar och fredagar. Nu startar Grova brottsgruppen en egen uppkoppling på tisdagar.

Med start i morgon tisdag den 14 november kan medieredaktioner som vill veta mer om de ärenden som ligger på Grova brott ringa in på en uppkoppling lik de som redan finns för lokalpolisområdena. Vid dessa tillfällen kommer kommissarie Stefan Sundling, chef för Grova brott i PO Jönköping, informera om de ärenden som finns på gruppens bord.

Anledningen till att de startar ett eget tillfälle för media att ringa in om just deras frågor handlar om att de ärendena ofta har ett stort intresse bland allmänheten. Samtidigt kan gruppen vara svår att nå då de oftast har som mest att göra när intresset finns att veta mer. Med en uppkoppling säkerställer gruppen om att de som minst en gång i veckan är tillgängliga för frågor.

Upplägget blir likt de uppkopplingar som redan görs av lokalpolisområdena. Inledningsvis går Stefan igenom aktuella ärenden och sedan finns det utrymme att ställa frågor.

Grova brottsgruppens uppkoppling kommer att utvärderas efter sista januari.

Praktisk information


Telefon

08-22 90 90

Tid
14.00

Kod
Samma som för lokalpolisområde Södra Vätterbygden. Är du i behov av att få koden på nytt, kontakta Tommy Thorngren.

 

För eventuella frågor om upplägget, kontakta Tommy Thorngren. 010-566 75 26.

Pressmeddelande från

Polisen Jönköpings län

112 vid larm
114 14 övriga ärenden