Medborgarlöften skrivs under i Piteå

Tisdag den 1 mars skriver polisen och Piteås kommun under de gemensamma medborgarlöften som kommunen och polisen tagit fram för 2016. Media bjuds in att närvara.

Piteås kommun och polisen skrev redan 2015 under medborgarlöften, där medborgarlöftena innehöll brottsförebyggande arbete i centrum där fotpatrulleringen skulle öka samt informations- och dialogtillfällen för att insamla och föra dialog med medborgarna i samverkan med kommunen. I nedan bifogad utvärdering kan ni se mer information om föregående års medborgarlöften. 

Media inbjuds att närvara när lokalpolisområdeschef Kennet Vikström och kommunalrådet undertecknar i närvaro av kommunstyrelsens ledamöter.
Efter undertecknandet ges möjlighet till intervjuer.

 

Tid och plats: Välkommen till Piteås polisstation kl. 11.00 tisdag den 1 mars.

Till utvärderingen

Kontaktinformation

Kennet Vikström, Lokalpolisområdeschef
Tel: 010- 568 36 00

Pressmeddelande från

Polisen Norrbotten

112 vid larm
114 14 övriga ärenden