Live-chatt med polisen om trygghetsmätningen 2015

På fredag den 19/2 kan du live-chatta med polisen i Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa via Facebook.

Polisen i lokalpolisområde Nyköping anordnar en live-chatt för att svara på medborgarnas frågor om trygghetsundersökningen och för att ha en dialog om det fortsatta brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet.

Live-chatten äger rum på facebooksidorna för Polisen i Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa mellan klockan 12:00 och 14:00.

Polisen i Södermanland har genomfört regelbundna trygghetsmätningar sedan 2008. Nu ordnar vi för första gången en chatt för medborgare som vill diskutera trygghetsfrågor för områdena Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa.

-       Chatten ger medborgare möjlighet att på ett lättillgängligt sätt berätta hur man upplever trygghetssituationen i sitt närområde.  Att få medborgarnas synpunkter på hur tryggheten kan öka, vilka förbättringar som kan göras eller rent allmänt diskutera det brotts- och trygghetsskapande arbetet i lokalsamhället är väldigt värdefullt för vårt polisarbete, säger Lars Hammarsjö, polisområdeschef Nyköping.

Resultatet i korthet                                 

• Södermanlands län redovisar år 2015 en oförändrad trygghetssituation jämfört med år 2011 och 2013. I nationell bedömning är det en helt normal problembild utan extrema inslag. 
  
• Utsatthet för våld i Södermanland har minskat under åren 2001 – 2008. År 2015 visar en fortsatt låg siffra för utsatta respondenter i alla de 3 jämförbara undersökningarna under åren 2011- 2015.
 
• I vilken utsträckning man upplever att polisen bryr sig om lokala problem har inte förändrats så mycket under 2000-talet utan redovisas likartat över tid. Inom vissa av länets områden framträder bilden av att polisen inte bryr sig om de lokala problemen.

Översiktligt resultat av trygghetsmätningen för respektive kommun

TrygghetsmätningNyköping.xlsx

TrygghetsmätningOxelösund.xlsx

TrygghetsmätningGnesta.xlsx

TrygghetsmätningTrosa.xlsx

Läs trygghetsmätningen i sin helhet här 

Välkommen att ansluta dig till vår live-chatt på fredag 19/2 kl 12.00. Chatten äger rum på dessa facebook-sidor:

Polisen Nyköping

 

Polisen Oxelösund

 

Polisen Gnesta

 

Polisen Trosa

 

Vid frågor: Kontakta Mattias Hedström, kommunpolis
telefon: 010-5669978

Pressmeddelande från

Polisen Södermanland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden