Sundsvalls kommun först ut med medborgarlöfte i Västernorrland

På fredag den 26 februari 2016 bjuds ni in att medverka vid genomgången och undertecknandet av det första medborgarlöftet i Västernorrland.

Medborgarlöftet – en metod för att komma närmare medborgarna.

På fredag den 26 februari 2016 bjuds ni in att medverka vid genomgången och undertecknandet av det första medborgarlöftet i Västernorrland. Löftet är mellan Lokalpolisområde Medelpad och Sundsvalls kommun. En gemensam problembild vägleder Sundsvalls kommun och lokalpolisområdet att satsa på trygghet och ordning i centrala Sundsvall.

”Den 1 januari 2015 ombildades 21 länspolismyndigheter till en sammanhållen svensk polismyndighet. En tydlig ambition med reformen är att komma närmare medborgarna. Till vår hjälp har en modell kallad medborgarlöften tagits fram. Detta medborgarlöfte syftar till att tillsammans möta upp den lokala problembild som tagits fram samt utlova aktiviteter eller åtaganden i syfte att samverka brottsförebyggande och trygghetsskapande. ”
Citat ur medborgarlöftet

Tid: Fredag den 26 februari 2016, kl.10:00
Plats: KS salen Sundsvalls kommun

 
För frågor kontakta:

Lokalpolisområdeschef Medelpad
Polisintendent Josef Wiklund
070-235 16 90

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se

Pressmeddelande från

Polisen Västernorrland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden