Pressmeddelande

Brottsbekämpande insats mot narkotika i Alingsås

Att störa den öppna och dolda narkotikamarknaden. Det är målet för polisens insats under våren i Alingsås.

Polisen i Alingsås har märkt en ökning av antalet rapporterade narkotikabrott, visar aktuell lägesbild för lokalpolisområdet. Narkotikaförsäljningen sker både på öppna mötesplatser och genom kontakter via telefon och sociala medier.

– Vi jobbar envist för att i tid upptäcka ungdomar som börjat använda narkotika och vi arbetar offensivt för att på olika sätt förhindra ytterli-gare försäljning och langning av narkotika, säger Niklas Lindroth, narkotikasamordnare i lokalpolisområde Alingsås.

Kraftsamlingen är en del av arbetet med medborgarlöftena i lokalpolisområ-det, vilket innebär insatser i Alingsås, Herrljunga, Vårgårda och Lerums kom-muner. Polisen har sedan flera år en väl fungerande lokal samverkan med skolorna och socialtjänsterna i kommunerna.

Polisen arbetar både uniformerat och civilklätt för att störa ut verksamheten på den öppna drogmarknaden. Det brottsbekämpande arbetet på nätet sker bland annat genom spaning och underrättelser via till exempel medborgardialoger.

– Vi får dagligen in tips om olika platser för försäljning och langning. Har du sett eller hört något, tveka inte att höra av dig till polisen, säger Niklas Lindroth.

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se

Kontaktinformation

Frågor från media besvaras av narkotikasamordnare Niklas Lindroth, telefon 010-565 81 77.

Pressmeddelande från

Polisen Västra Götaland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden