Polisinsats efter misstanke om svart arbetskraft

Polisen i västra Fyrbodal och Gränspolisen har tillsammans med samverkande aktörer under torsdagen genomfört en insats mot ett livsmedelsföretag i Strömstad.

Insatsen gjordes efter misstankar om att anställda uppehåller sig illegalt i landet och att företaget utnyttjar svart arbetskraft.

Under torsdagen har en inre gränskontroll och arbetsplatskontroll genomförts av gränspolisen, riktad mot ett livsmedelsföretag i Strömstad kommun. Ett trettiotal personer med koppling till företaget har kontrollerats. Nio män har omhändertagits enligt utlänningslagen. Av dessa tas åtta personer i förvar för eventuell avvisning.

Tre personer misstänks ha arbetat utan tillstånd. Polisen kommer att hålla ytterligare förhör med de personer som omhändertagits.

Ägaren till företaget är misstänkt för brott mot utlänningslagen, eftersom han anställt personer som saknar arbetstillstånd.

- Det handlar om en arbetsgivare som vi misstänker har utnyttjat utsatta människor i ett vinningssyfte. Det här företaget har varit aktuellt tidigare, och nu hade vi tillräckliga uppgifter för att kunna agera, säger lokalpolisområdeschef Nina Heyden.

- När man vistas illegalt i landet är finns olika sätt att försörja sig varav ett är som svart arbetskraft, säger Mikael Holmgren, gruppchef vid gränspolisen.   

I anslutning till företaget fanns en personalbostad för ett trettiotal personer. Lokalerna var i undermåligt skick och räddningstjänsten vidtar åtgärder.

Insatsen genomfördes i samverkan mellan lokalpolisområde Västra Fyrbodal, gränspolisen, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, Skattemyndigheten och Räddningstjänsten.

Kontaktinformation

Nina Heyden, chef för lokalpolisområde Västra Fyrbodal, tel 114 14.
Mikael Holmgren, gruppchef för gränspolisen, tel 114 14.

Pressmeddelande från

Polisen Västra Götaland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden