Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2018-2019

Nationella underrättelsecentret, Nuc, inom den myndighetsgemensamma satsningen mot den organiserade brottsligheten.

Författare: Polismyndigheten/Samverkansrådet
Utgivningsdatum: 2017-11-16


112 vid larm
114 14 övriga ärenden