FAP 579-2 - RPSFS 2012:18

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag. Ny FAP 573-1 - PMFS 2017:10, gäller från och med 17 november 2017.

FAP 579-2 - RPSFS 2012:18  (.pdf, 0,8 megabyte)
Författare: Rikspolisstyrelsen/Rättsavdelningen
FAP-nummer: 579-2
RPSFS: 2012:18
Utgivningsdatum: 2012-09-07


112 vid larm
114 14 övriga ärenden