Brottsförebyggande arbete

Här hittar du bland annat broschyrer om grannsamverkan och hur handlare skyddar sig mot rån.

  • Skydd mot rån i handeln

    Handelns arbetsmiljökommitté, Brottsförebyggande rådet och Polisen står bakom programmet Skydd mot rån i handeln. Det handlar om butikers förebyggande åtgärder för att begränsa pengars tillgänglighet och förebygga att personal kommer till skada.

      Skydd mot rån i handeln (.pdf, 0,7 megabyte)
  • Att förebygga våld i folksamling

    Den första rapporten i den nyetablerade rapportserien från RPS utvärderingsfunktion, Rapport 2010:1. I rapporten har experter från Europa och USA tagit sig an temat från olika angrepps-vinklar.

      Att förebygga våld i folksamling (.pdf, 1,9 megabyte)
 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00