Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan

Centrala prognoser för perioden 2012 - 2015 En rapport (slutrapport) från: Brottsförebyggande rådet, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården

Författare: RPS BRÅ ÅKL DV KV
Utgivningsdatum: 2012-03-23


 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00