Återredovisning till regeringen angående hatbrott 2017

Återredovisning till regeringen angående polisens åtgärder rörande hatbrott. I enlighet med regleringsbrev för 2016. Finns även översatt till engelska här nedan.

Författare: Polismyndigheten/Noa
Utgivningsdatum: 2017-02-28Författare: Polismyndigheten
Utgivningsdatum: 2017-03-16

112 vid larm
114 14 övriga ärenden