Vägledning för åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet

I samband med den särskilda satsningen mot livsstilskriminellas brottslighet under åren 2012-13 har en vägledning tagits fram som beskriver framgångsrika arbetsmetoder. En komplettering till vägledningen publicerades i oktober 2013.

Författare: Rikspolisstyrelsen/Verksledningskansliet
Utgivningsdatum: 2012-12-14Komplettering till vägledningen  (.pdf, 1,5 megabyte)
Författare: Rikspolisstyrelsen/Verksledningskansliet
Utgivningsdatum: 2013-10-29

112 vid larm
114 14 övriga ärenden