Tänk på det här när du ska ut i skogen

Under sensommaren och hösten anmäls varje år ett antal personer försvunna. För anhöriga är det en traumatisk upplevelse och för samhällets räddningsresurser är det en stor ansträngning.

Försvinnandena sker ofta i samband med svamp eller bärplockning. Polisen är ansvarig för eftersök av den som är försvunnen på land. De allra flesta som anmäls försvunna hittas efter kortare eller längre sökinsatser. När Polisen utvärderar sina insatser visar det sig att några få enkla åtgärder från den som ger sig ut i skogen skulle kunnat förhindra att man går vilse eller i vart fall väsentligt underlätta efterforskningen.

Innan du ger dig ut i skogen

  • Ta om möjligt med en fulladdad mobiltelefon.
  • Ta på eller med färgglada kläder eller helst en reflexväst (även under dagtid).
  • Gå helst inte ensam och om går du ensam meddela någon var du ska befinna dig.
  • Ta med vatten och något att äta (fika och/eller sötsak).
  • En visselpipa är bra att ha med.

Om du går vilse

  • Vänta inte för länge med att larma – gäller även anhöriga.
  • Stanna helst på en högt belägen och/eller öppen plats. Polisen använder ofta helikopter i spaningarna.
  • Om du kommer till en väg eller skogsväg lämna inte den - stanna eller gå i endera riktningen.
  • Lyssna efter ljud från till exempel polisbilens siren och gå i så fall mot ljudet.

Mer information

Fjällräddarna - hur de arbetar

Försvunna personer, polisens arbete

112 vid larm
114 14 övriga ärenden