Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:

Fredag 3 juli
---------------------------------------------
Lördag 4 juli
---------------------------------------------
Söndag 5 juli
---------------------------------------------

Måndag 6 juli
Kontroll av yrkesmässig trafik – Europavägar,
Beteendeövervakning – E4
Förar- och fordonskontroller – riksvägar och Europavägar
Tisdag 7 juli
Kontroll av yrkesmässig trafik och farligt gods – Europavägar
Hastighetskontroller – riksväg 23, Europavägar
Beteendeövervakning – Europavägar
Onsdag 8 juli
Beteendeövervakning – Europavägar
Hastighetskontroller – Österlen
Torsdag 9 juli
Hastighetskontroller – Kristianstads kommun
Beteendeövervakning – Europavägar
Fredag 10 juli
Kontroll av yrkesmässig trafik och farligt gods – Europavägar, riksvägar
Hastighetskontroller – Europavägar, riksvägar
Beteendeövervakning – Europavägar, riksvägar

Lördag 11 juli
---------------------------------------------
Söndag 12 juli
---------------------------------------------

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00