Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:

Fredag 17 april
Kontroll av yrkesmässig trafik och farligt gods – E6
Lördag 18 april
---------------------------
Söndag 19 april
---------------------------

Måndag 20 april
Kontroll av yrkesmässig trafik – E6
Tisdag 21 april
Kontroll av yrkesmässig trafik – Europavägar
Onsdag 22 april
Förar- och fordonskontroller – Malmö
Torsdag 23 april
Hastighetskontroller – Europavägar
Fredag 24 april
---------------------------
Lördag 25 april
---------------------------
Söndag 26 april
---------------------------

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00