Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:

Fredag 24 juli
Förar- och fordonskontroller – Båstad, Förslöv, Torekov
Civil beteendeövervakning – nordvästra Skåne
Lördag 25 juli
Förar- och fordonskontroller – Båstad, Förslöv, Torekov
Söndag 26 juli
Förar- och fordonskontroller – Båstad, Förslöv, Torekov

Måndag 27 juli
Hastighets- och fordonskontroller – Kristianstads kommun
Tisdag 28 juli
Hastighets- och fordonskontroller – Hässleholms kommun
Onsdag 29 juli
Kontroll av yrkesmässig trafik – Kristianstads kommun
Torsdag 30 juli
Kontroll av yrkesmässig trafik och farligt gods – nordöstra Skåne
Fredag 31 juli
Kontroll av yrkesmässig trafik – riksväg 15
Hanstighetskontroller – Kristianstads kommun
Lördag 1 augusti
Trafiknykterhetskontroller – Kristianstads kommun
Söndag 2 augusti
Kontroll av yrkesmässig trafik – Höör, riksväg 23

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00