Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00