Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:

Fredag 27 februari
Kontroll av yrkesmässig trafik – E22
Lördag 28 februari
Trafiknykterhetskontroller – södra Skåne
Hastighetsövervakning – södra Skåne
Söndag 1 mars
Kontroll av yrkesmässig trafik – E22

Måndag 2 mars
Kontroll av yrkesmässig trafik – Europavägar
Tisdag 3 mars
Kontroll av yrkesmässig trafik – Europavägar
Hastighetsövervakning – vid skolor i Helsingborg
Onsdag 4 mars
Kontroll av yrkesmässig trafik – E6
Trafiknykterhetskontroller – södra Skåne
Hastighetsövervakning – södra Skåne
Beteendeövervakning – södra Skåne
Torsdag 5 mars
Hastighetsövervakning – riksväg 19, södra Skåne
Trafiknykterhetskontroller – södra Skåne
Beteendeövervakning – södra Skåne
Förar- och fordonskontroll – Ängelholm
Fredag 6 mars
Kontroll av yrkesmässig trafik – E22
Förar- och fordonskontroll – Helsingborg
Hastighetsövervakning – Helsingborg
Lördag 7 mars
Trafiknykterhetskontroller – södra Skåne
Hastighetsövervakning – södra Skåne
Söndag 8 mars
Kontroll av yrkesmässig trafik – E22

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00