Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:

Fredag 26 juni
Beteendeövervakning – nordöstra Skåne
Lördag 27 juni
Kontroll av yrkesmässig trafik – E4, E6, riks- och länsvägar i Skåne
Intensifierade hastighetskontroller och beteendeövervakning – E4, E6, riks- och länsvägar i Skåne

Söndag 28 juni
Kontroll av yrkesmässig trafik – E4, E6, riks- och länsvägar i Skåne
Intensifierade hastighetskontroller och beteendeövervakning – E4, E6, riks- och länsvägar i Skåne

Måndag 29 juni
Kontroll av yrkesmässig trafik och farligt gods – riksväg 23, Kristianstads kommun samt Europavägar
Hastighetskontroller – riksväg 23, Kristianstads kommun
Tisdag 30 juni
Kontroll av yrkesmässig trafik och farligt gods – E22, Österlen
Hastighetskontroller – Europavägar, Österlen
Beteendeövervakning – Europavägar
Onsdag 1 juli
Trafiknykterhetskontroller – Östra Göinge
Torsdag 2 juli
Trafiknykterhetskontroller – Kristianstads kommun
Fredag 3 juli
---------------------------------------------
Lördag 4 juli
---------------------------------------------
Söndag 5 juli
---------------------------------------------

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00