Svensk polis leder EU-projekt

Hur kan polisen använda kommunikation och dialog för att garantera trygghet och säkerhet vid demonstrationer? Det ska polisen i Europa utreda. För att komma fram till ett gemensamt arbetssätt har nu ett EU-projekt inletts.

En demonstration på Sergels torg i Stockholm.– Målet är att lära sig mer om hur kommunikation och dialog kan användas vid demonstrationer för att förhindra konfrontation. Eftersom demonstrationer har blivit mer internationella finns det ett behov av ett mer enhetligt bemötande av demonstranterna, säger Marianne Hilton som är projektledare.

Rikspolisstyrelsen är koordinator för EU-projektet, Godiac. I projektet medverkar 20 polisorganisationer, polisutbildningar och universitet. Från Sverige ingår polismyndigheterna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland, och polisforskningscentrum vid Uppsala Universitet.

– Det finns ett stort intresse för Sverige och användningen av den särskilda polistaktiken. Andra länder anser att Sverige har kommit långt när det gäller frågor om kommunikation och dialog, säger Marianne Hilton.

DialogpoliserSvensk polis använder sedan flera år den särskilda polistaktiken, SPT. Det innebär att polisen genom dialog och kommunikation arbetar för att minska risken för konflikter. Polisen behöver ha kunskap om dynamiken i folksamlingar och om vad demonstranterna vill uppnå för att kunna underlätta för deras rätt att demonstrera. Om polisen behöver ingripa ska polisen bara inrikta sig mot de personer som försöker starta bråk, inte mot hela gruppen.

En viktig person för införandet och utvecklingen av SPT i Sverige har varit Otto Adang. Han är professor vid Polishögskolan i Holland och har forskat om varför det uppstår oroligheter och våld på vissa evenemang men inte andra. 

– När en situation eskalerar beror det ofta på att människor identifierar sig med en grupp och agerar enligt normerna i gruppen. Konflikter mellan olika grupper kan leda till en ”vi mot dom-känsla”. Om polisen i en sådan situation behandlar hela gruppen som potentiellt våldsam skapar man sin egen motståndare, säger Otto Adang.    

Tanken med EU-projektet är att undersöka hur europeisk polis kan använda sig mer av dialog och kommunikation vid demonstrationer. En sådan utveckling pågår redan i Danmark, England och Tyskland.
 
EU-projektet sträcker sig till juli 2013. Under den tiden ska tio fältstudier genomföras i samband med demonstrationer och andra större evenemang i de olika länderna. En grupp av poliser från olika nivåer, forskare från olika discipliner och polisutbildare från de olika länderna genomför observationer av händelseförloppet och intervjuar poliser, demonstranter och allmänhet.

Projektet resulterar i en övergripande rapport med goda exempel, forskningsutbyte och specialstudier.

– Det är positivt att projektet har ett stort antal partners som kommer från både polisorganisationer, polisutbildningar och universitet. Det innebär att poliser och forskare lär av varandra, perspektiv fördjupas och att det europeiska samarbetet stärks, säger Marianne Hilton. 

– Sverige har goda erfarenheter av tillämpningen av SPT. Det är polisens uppgift att människor ska känna sig säkra och trygga i samband med en demonstration. Mänskliga rättigheter i form av mötesfrihet och rätten att uttrycka sin åsikt är en del av vår demokrati.

EU-projektet

EU-projektet kallas Godiac och står för ”Good practice for dialogue and communication as strategic principles for policing political manifestations in Europe”. Det är ett projekt med 20 partners i elva länder. Sverige är koordinator för projektet.

Målet är att lära sig mer om hur kommunikation och dialog kan användas. Fältstudier kommer att genomföras i samband med specifika händelser i olika länder i Europa. Vid seminarier diskuteras fältstudieresultaten. Projektet påbörjades i augusti 2010 och avslutas i slutet av juli 2013.

Otto Adang

Otto Adang är professor vid Polishögskolan i Holland. Under flera år bedrev han fältstudier vid större idrottsevenemang och demonstationer. Det resulterade i rapporten ”Football Violence and Police Measures” 1987. Därefter har Otto Adang arbetat på polishögskolan i Holland och föreläst om sina teorier i Europa. Under perioden 2006 - 2009 hjälpte han svensk polis att införa, utveckla och utvärdera användningen av SPT. Han är rådgivare i Godiac-projektet.


 

Nyhet från

Rikspolisstyrelsen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden