Polisens utlandsstyrka

Polisens utlandsstyrka utgörs av svenska poliser i internationell tjänst. Poliserna deltar i insatser för att främja fred och säkerhet och förebygga konflikter över hela världen. Svensk polis finns bland annat i Afghanistan.

I Polisens utlandsstyrka tjänstgör samtidigt cirka 100 poliser i olika freds- och säkerhetsfrämjande internationella insatser, missioner. Insatser pågår i bland annat Centralasien (såsom Afghanistan), Afrika, Mellanöstern, Sydamerika och på Balkan.

Insatserna leds och organiseras av bland andra Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE).

Polisens arbete i internationella insatser

Dagens fredsinsatser inriktas, vid sidan av traditionella, fredsbevarande uppgifter, alltmer mot att bygga upp demokratiska samhällsstrukturer i tidigare konfliktdrabbade områden.

Ett viktigt inslag i återuppbyggnadsarbetet är att etablera en fungerande rättsstat byggd på demokratiska principer och som kännetecknas av lag och ordning.

De poliser som tjänstgör i utlandsstyrkan har ofta rådgivande och övervakande funktioner gentemot den lokala polisen, antingen på strategisk eller operativ nivå. Många av poliserna jobbar också med att utbilda den lokala poliskåren.  

I sällsynta fall har de en exekutiv roll och arbetar då som ersättare för eller komplement till värdlandets egen poliskår. De arbetar då med traditionella polisiära uppgifter som trafikövervakning, ingripanden och utredningar.

Bakgrund

Polisens utlandsstyrka bildades år 2000, då polisen tog över ansvaret från Försvarsmakten, för svensk polis medverkan i internationella insatser. Svensk polis deltog dock redan i den första internationella freds- och säkerhetsfrämjande insatsen med en civil poliskomponent 1964.

Inom polisen finns en särskild sektion som ansvarar för rekryteringen, utbildningen och utrustningen av de poliser som ingår i utlandsstyrkan.

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00