Polisens arbete med identifiering av offer

När det inträffar en stor olycka eller annan händelse med många omkomna ansvarar polisen för att identifiera de omkomna. Om händelsen sker utomlands kan polisens ID-kommission skicka ut personal till platsen för att hjälpa till i identifieringsarbetet.

Efter en större olycka är det många anhöriga som ringer polisen när de inte kan få tag på familj eller vänner som befinner sig på platsen för olyckan. En första åtgärd är att polisen aktiverar ett särskilt knappval på sitt telefonnummer 114 14. Då kopplas den som ringer direkt till särskilda operatörer som tar emot och registrerar uppgifter om saknade personer. 

Uppgifterna jämförs med varandra för att säkerställa att varje saknad person bara registreras en gång. Polisen sammanställer sedan en lista med personer som saknas och befaras ha omkommit vid händelsen.

Identifiering inom Sverige

I Sverige finns fyra regionala ID-lag som utför identifieringsarbete inom sitt geografiska område, både vid större händelser med fler omkomna och enstaka dödsfall när det måste fastställas vem den omkomna är.

ID-lagen finns i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö och består av kriminaltekniker, rättsläkare, tandläkare med flera.

Så går identifieringen till

De regionala ID-lagen kontaktar anhöriga och vårdgivare för att samla in underlag, så kallade ante mortem-uppgifter, som kan hjälpa till att identifiera den omkomne. Det kan vara signalement (hårfärg, längd, födelsemärken, ärr och tatueringar), dna, patientjournaler och röntgenbilder från läkare och tandläkare. För att fastställa den omkomnas dna behövs ett dna-prov från en nära anhörig. Provet tas på saliv från munnen med en tops.

ID-lagen sätter ihop så kallade PM-team som undersöker kropparna från de omkomna personerna och dokumenterar skador och olika kännetecken. Detta kallas post mortem-uppgifter.

Uppgifterna både före och efter dödsfallet, de så kallade ante mortem- och post mortem-uppgifter, registreras i ett datasystem där de jämförs. En särskild expertgrupp gör sedan den slutgiltiga identifieringen av de omkomna personerna och utfärdar intyg när det går att konstatera att en viss kropp är en viss saknad person.

Identifiering utomlands

Vid en katastrof med omkomna svenskar utomlands kan ID-kommissionen skicka ut ett PM-team för att hjälpa till med identifieringsarbetet på plats. Arbetet leds dock alltid av det drabbade landets myndigheter. Vilka som ingår i ett sådant PM-team bestäms vid varje tillfälle beroende på vilken typ av specialister som behövs för just det uppdraget. Beslutet att aktivera ID-kommissionen fattas i samråd med regeringskansliet och Rättsmedicinalverket.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden