Hundförare

Polisen använder hundar för att leta efter personer, ämnen och föremål och för övervakning. Hundarna kan tack vare sitt goda luktsinne ofta hitta sådant människor har svårt att upptäcka.

hundförare med sin hundDet finns drygt 400 polishundar och lika många hundförare i Sverige. Hundarna används vid mellan 25 000 och 30 000 insatser varje år. De flesta av polisens hundar är av raserna schäfer och malinois.

Arbetsuppgifter

Hundarna kan spåra, söka och försvara föraren, sig själva och andra. En del hundar kan också söka efter särskilda ämnen och arbeta under speciella omständigheter, till exempel på platser där det brunnit. Alla hundpatruller tränas löpande och kvalitetssäkras kontinuerligt.

Hundarna används även för att övervaka och patrullera, till exempel vid demonstrationer, och att leta efter narkotika, vapen, sprängämnen, brännbara vätskor, kroppsvätskor och döda kroppar.

När någon person försvunnit eller gått vilse kan hundarna hjälpa till att spåra upp henne eller honom. På en brottsplats kan hundarna hitta sådant som undangömda droger och blod. Vid våldtäkter kan de hitta sådant som sperma och hårstrån efter gärningsmannen.

Hundarna bidrar till det brottsförebyggande arbetet och till att utreda brott som skett, till exempel genom att söka efter olika föremål.

Samordning och utveckling

Nationella polishundtjänsten samverkar med Tullverket, Kriminalvården och Försvarsmakten. Andra samverkanspartners är exempelvis Svenska kennelklubben, Sveriges lantbruksuniversitet och Jordbruksverket.

Nationella Polishundtjänsten samverkar med andra länder, till exempel om avelsfrågor och deltar i Frontex-samarbetet om gränskontroll i Europa.

Mer om hundarna

112 vid larm
114 14 övriga ärenden