Uppdrag och mål

Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Människor ska känna sig trygga där de bor och vistas.

Polisens uppdrag

Polisens uppdrag beskrivs i Polislagen. För varje år kompletterar regeringen uppdraget genom ett regleringsbrev, som bland annat innehåller särskilda uppdrag som polisen ska arbeta med under året.

Mål

Polisens mål för de kommande åren kan i korthet sammanfattas så här:

Färre brott ska begås

Polisen ska genom planlagt brottsförebyggande arbete bidra till att färre brott begås.

Fler brott ska klaras upp

Polisen ska genom sin utredande verksamhet verka för att fler brott klaras upp.

Människor ska känna sig trygga

Polisen ska bidra till att människor känner trygghet och mindre oro för brott.

Polisen ska bli synligare

Polisen ska arbeta enligt metoder som gör polisen synligare och mer tillgängliga för allmänheten.

Förtroendet ska vårdas och stärkas

Polisen ska slå vakt om det höga förtroende allmänheten har och arbeta för att det stärks ytterligare

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00