Lägg till eller ändra polisanmälan

Du kan alltid lägga till uppgifter i din anmälan och i vissa fall även ändra den.

Både att lägga till och ändra i en gjord anmälan sker på samma sätt. Ha anmälansnumret framme. Numret hittar du högst upp till höger på anmälan.  

Det finns flera sätt att lämna uppgifterna på:

  • Fyll i via internet under tidigare gjord anmälan.
  • Ring polisen på telefon 114 14.
  • Skicka uppgifterna med post eller fax till polisen i det län där brottet skedde.
  • Lämna uppgifterna på en polisstation.  

Återfunnet gods

Om du hittar ditt förlorade gods ska dina tillhörigheter avregistreras, kontakta polisen.

Återta anmälan

En mottagen anmälan hos polisen kan inte återtas eller raderas. Polisen har alltid en utredningsskyldighet i brott som faller under allmänt åtal.

Mer information

Film - Efter polisanmälan
Film som ger information om vad som händer när du anmält ett brott.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00