Sök till polisutbildningen

Nästa ansökningsperiod är 8-21 juni 2015. Utbildningen finns i Umeå, Stockholm och Växjö.

 

För att kunna söka måste du uppfylla antagningskraven.
Antagningskrav