Du är här:

Antagningskrav

För att kunna söka till polisutbildningen måste du uppfylla alla antagningskrav. Dessutom ska du ha rätt egenskaper för polisyrket.

 • Svensk medborgare
 • 18 år, du måste ha fyllt 18 år när du ansöker
 • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat
 • Grundläggande behörighet
 • Särskild behörighet
 • Simkunnig
 • Fysiska krav
 • Medicinska krav
 • Psykologiska krav
 • Godkänd säkerhetsprövning


Giltigt svenskt B-körkort

Du kan söka till polisutbildningen utan att ha körkort. Däremot måste du ha ett giltigt svenskt B-körkort (ej automat) när du påbörjar utbildningen.

Grundläggande behörighet

Kravet på grundläggande behörighet ser olika ut beroende på betygstyp. Därför går det inte att beskriva de grundläggande behörigheterna på ett enkelt sätt på en sida.

Antagning.se kan du läsa om vad som gäller för just dig:
(Allt som står på Antagning.se gäller inte sökande till polisutbildningen.)

1. Välj fliken: "Så funkar det".

2. Välj den utbildning du gått: ”Det här gäller för dig som gått...”

3. Klicka på den tidsperiod/utbildning som gäller för dig

4. På sidan för de flesta utbildningar hittar du rubriken ”Grundläggande behörighet = det du måste ha” (För några utbildningar måste du klicka dig vidare i vänstermenyn)

5. Meritvärderingen görs på gymnasiebetyg och folkhögskoleomdömen. Du kan även söka med resultat från högskoleprovet, men ingen hänsyn tas till akademiska poäng. Under rubriken ”Räkna ut ditt meritvärde” (i spalten till vänster) kan du läsa mer om vad som gäller.

Särskild behörighet

Minst betyget Godkänt (E eller G eller 3) i följande kurser:

 • Svenska 3 eller svenska kurs B eller 3 åk svenska eller etapp 3 i svenska eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg
 • Engelska 6 eller engelska kurs B eller 3 åk engelska eller etapp 3 i engelska eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg
 • Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 och 1a2 eller samhällskunskap kurs A eller 2 åk samhällskunskap eller etapp 2 i samhällskunskap eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg
 • Historia 1b alternativt 1a1 och 1a2 eller historia kurs A eller 2 åk historia eller etapp 2 i historia eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg

Simkunnig

Du ska kunna simma 150 meter bröstsim, 25 meter ryggsim utan armtag och hämta en docka från 1,5 meters djup som ska bogseras 10 meter med dockans ”ansikte” ovanför vattenytan. De tre momenten ska genomföras i en följd utan uppehåll inom 10 minuter. Momentet med bröstsim får ta max 6 minuter. Klarar du att simma 150 meter bröstsim på kortare tid än 6 minuter får du alltså längre tid på dig att genomföra ryggsim och livräddningsmomentet. Om du blir kallad till prövning måste du ha med dig en blankett som intygar att du uppfyller kraven. Du hittar blanketten och frågor och svar om intyget på sidan om antagningsprocessen, steg 5.

Fysiska krav

Du ska ha normal fysisk förmåga, som bland annat innebär att du inte får ha några belastnings- eller förslitningsskador som kan göra det svårare för dig att genomföra dina arbetsuppgifter som polis.

Din fysiska arbetsförmåga testas på en ergometercykel. Prestationen graderas i en niogradig kapacitetsskala. Godkänt värde är kapacitet 5, vilket motsvarar medelgod kondition.

Muskelstyrkan mäts i en så kallad ISOKAI-maskin. Prestationen graderas i en niogradig kapacitetsskala. Godkänt värde för kvinnor är kapacitet 3 och för män kapacitet 6. Det motsvarar medelgod muskelstyrka för kvinnor respektive män.
Skilda styrkekrav för män och kvinnor

Medicinska krav

Synkrav är lägst 0,1 utan korrektion respektive 0,8 med korrektion på varje öga och normalt färgseende.

Hörselkrav är att tonmedelvärdet på det sämsta örat inte får överstiga 20 decibel inom frekvenserna 500, 1000 och 2000 Hz och inte överstiga 30 decibel inom frekvenserna 3000, 4000 och 6000 Hz.

Riktvärdet för BMI är mellan 17 och 33. BMI = vikten (kg) delat med längden (m) x längden (m), dvs. kg/m^2

Det finns ett flertal kroniska hälsotillstånd som inte kan accepteras för polisyrket, exempelvis psykiska sjukdomar och beteendestörningar, diabetes typ 1, vissa kroniska infektionssjukdomar, sjukdomar i nervsystemet (exempelvis epilepsi), hjärt- och kärlsjukdomar, vissa sjukdomar i andningsorganen, reumatiska sjukdomar och kraftig övervikt.
Mer om medicinska krav - förklaring och exempel

Nolltolerans för droger. Kravet är negativt drogtest.

Psykologiska krav

Du måste ha vissa egenskaper som har identifierats som ytterst viktiga för en polis.

Godkänd säkerhetsprövning

Du måste vara pålitlig enligt Säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsprövningen omfattar intervju och registerkontroll.

Mer om antagningskraven

Förklaring av antagningskraven och exempel

Prövningar och tester

Detaljer kring prövningar och tester, hur de utförs med mera, hittar du på Rekryteringsmyndighetens webbplats.