Du är här:

Antagningsprocessen

  Rekryteringsprocessen

Steg 1 - Polisen

Inför varje antagningsomgång beslutar polisen hur många studenter som kan tas emot till utbildningen, utifrån verksamhetens behov. Ytterst är det regeringen som bestämmer ramarna för hur många poliser samhället ska ha. Därefter publiceras information om vilka datum som gäller för nästkommande ansökningsperiod.

Steg 2 - Rekryteringsmyndigheten

När Rekryteringsmyndigheten öppnar antagningsportalen kan du söka till polisutbildningen. Det är Rekryteringsmyndigheten som ansvarar för hela antagningsprocessen (förutom säkerhetsprövningen).

Steg 3 - Sökande

Länken till antagningsportalen hittar du på sidan Ansök här.

När ansökningsperioden startat skriver du in ditt personnummer och får inloggningsuppgifter hemskickade per brev. Logga in och fyll i webbformuläret.

Webbformuläret som bland annat innehåller allmänna hälsofrågor utgår från de antagningskrav som ställs. Uppfyller du inte samtliga krav faller du ur antagningsprocessen. 

I samband med ansökan har du möjlighet att lämna önskemål om studieort och aspirantplacering. Fördelningen sker enligt dina önskemål så långt det är möjligt.

Steg 4 – Universitets- och högskolerådet

Du skapar ett konto och anmäler dig på antagning.se. Där läser du om hur betygsvärderingen fungerar. Har du frågor kring det här steget kontaktar du Universitets- och högskolerådet, UHR.

Olika urvalsgrupper

Det går att söka till polisutbildningen med betyg, folkhögskoleomdöme och resultat från högskoleprovet. Oavsett vilken urvalsgrupp du tillhör måste du ha behörighet för högskolestudier.

Kvoterna för de olika grupperna fungerar på samma sätt som för andra utbildningar vid universitet och högskolor. Om andelen behöriga sökande från exempelvis folkhögskola utgör tio procent ska de utgöra tio procent av de som kallas till prövningar.

Vid prövning och för att slutgiltigt antas till polisutbildningen gäller samma krav för alla urvalsgrupper. I händelse av att sökande får samma testresultat och bedöms som likvärdiga ska lottning ske.

Högskoleprov

UHR får automatiskt ditt resultat från högskoleprovet.

Folkhögskola

Du som har omdöme från folkhögskola söker på samma villkor som gymnasiestudenter.

Utländska betyg

Ett tips till dig som söker med utländska betyg är att anmäla dig till UHR tidigt i antagningsprocessen. Då har UHR bättre möjlighet att hinna göra en korrekt översättning av betygen så att du får en rättvisande bedömning.

Steg 5 - Rekryteringsmyndigheten

Prövningarna genomförs av Rekryteringsmyndigheten i Stockholm eller Kristianstad. Blir du kallad till prövning ska du ha med dig:

Simintyg, blankett och FAQ

- Blankett 711.5 simintyg, öppnas i nytt fönster, 1 Mb
- Frågor och svar om simintyget, pdf, öppnas i nytt fönster, 97 Kb

Hur prövningarna går till kan du läsa om på Rekryteringsmyndighetens webbplats. De medicinska och psykologiska prövningarna utgår från de antagningskrav som ställs.

Rekryteringsmyndigheten gör en sammanvägd bedömning av dina resultat och skickar en nomineringslista till polisen som beslutar om vilka personer som ska kallas till säkerhetsprövning.

Steg 6 - Polisen

Polisen gör en säkerhetsprövning för att säkerställa din pålitlighet och lämplighet för polisyrket. Detta görs genom en registerkontroll och du blir kallad till en säkerhetsprövningsintervju hos polisen. Om du klarar den går du vidare i processen.

Steg 7 - Rekryteringsmyndigheten

Rekryteringsmyndigheten skickar ut antagningsbesked inför utbildningsstart.

Du som är godkänd genom hela antagningsprocessen kan ändå falla ur i slutskedet om det finns fler godkända sökande än utbildningsplatser.

Du som klarat hela antagningsprocessen men ändå inte kom in kan söka igen nästa ansökningsperiod. Observera att du då söker med samma resultat, det vill säga att du inte kommer att bli kallad till nya prövningar och har därmed inga möjligheter att förbättra dina resultat. 

Mer om antagningen