Du är här:

Utbildningen

Polisutbildningen finns på tre orter i Sverige och går även att läsa på distans. När du skickar in din ansökan kan du lämna önskemål om studieort. Fördelningen sker enligt dina önskemål så långt det är möjligt.Polisutbildningen omfattar fem terminers heltidsstudier och består av polisprogrammet på en av utbildningsorterna, samt aspiranttjänstgöring i en polisregion.

Arbetet som polis kräver kunskap och kompetens inom många olika områden. Utbildningen är därför problembaserad och integrerar olika kunskapsområden. Den är inriktad på polisens uppdrag, regelverk och metoder.

Målet är att du ska uppnå de kunskaper och färdigheter som gör att du på ett rättssäkert och professionellt sätt kan utföra polisens uppdrag i en föränderlig omvärld. Oavsett studieort i landet gäller samma utbildningsplan.

Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Utbildningens innehåll

Utbildningsorterna

Polisutbildningen på distans

Linnéuniversitetet och Umeå universitet erbjuder polisutbildningen på distans. Antagningsprocessen för distanssökande är densamma som för Polisprogrammet i övrigt, med skillnad att du kan önska studieplats under distansutbildningen.

Polisutbildningen på distans