Remissvar

Här redovisas Polismyndighetens svar på remisser. Svar från tidigare år finns i menyn till vänster.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden