Ansökan om förordnande som vägtransportledare m.m.

Ansökan om förordnande som vägtransportledare/Begäran om förhandsbesked (enligt lag 2004:1167/2004:1169) (PM 351.1) 150601

Blanketten är elektronisk och ifyllningsbar på datorskärmen. Du måste ändå skriva ut blanketten och underteckna den innan du skickar den till oss. Du kan också skanna den underskrivna blanketten och skicka den per e-post.

 

Författare: Polismyndigheten
Utgivningsdatum: 2015-09-21Författare: Polismyndigheten

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00