Avgifter för prövning av tillstånd

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften avser själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

Ansökan och avgift

Ansök om tillstånd hos polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan ansöka om tillstånd på två sätt:

  1. Fyll i blanketten och skicka den per e-post, post eller fax. Då får du en avi hemskickad för betalning av avgiften för ansökan.
  2. Fyll i blanketten, lämna in och betala avgiften på din lokala polisstation. Observera att alla stationer inte kan ta emot betalning med betalkort - men du kan alltid lämna in ansökan och få en inbetalningsavi hemskickad.
    Polisstationer - adresser och öppettider

Först när du har betalat in ansökningsavgiften påbörjar polisen handläggningen av din ansökan om tillstånd. Gör din ansökan i god tid.

För ansökan om tillstånd utanför polisens ansvarsområden, kontakta din kommun.

Tillstånd enligt ordningslagen SEK
Allmän sammankomst 250
Offentlig tillställning 700
Användande av offentlig plats 700
Penninginsamling (lokal kommunal föreskrift) 250
Övriga tillstånd enligt lokala ordningsföreskrifter 700

Vapen

Tillstånd att inneha skjutvapen,första vapnet
Nästföljande vapen

700
250
Avgift för dubblettbevis av tillstånd att inneha skjutvapen 180
Tillstånd att inneha ammunition 250
Utfärdande av ett europeiskt skjutvapenpass 700
Tillstånd att låna skjutvapen 250
Tillstånd att förvara skjutvapen hos annan 250
För ansökan om förnyelse av tidsbegränsade tillstånd tas endast en avgift ut per sökanden oavsett antal vapen 250
Förnyande av eller införande av ytterligare skjutvapen i ett europeiskt skjutvapenpass 250
Tillstånd till överföring av skjutvapen eller ammunition till annat EU-land 250
Tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition 700
Tillstånd till att driva handel med skjutvapen 3 700
Tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation/översyn 2 300
Godkännande av föreståndare för handel med skjutvapen, ersättare för denne eller person som i vapenhandlares ställe ska närvara vid provskjutning 700
Skjutning med vapen, se fyrverkeri och sprängning

Ordningsvakt och vägtransportledare
Förordnande som ordningsvakt 700
Grundutbildning ordningsvakt 7 780
Förordnande som vägtransportledare 700

Fyrverkeri och sprängning
Användande av pyrotekniska varor 700
Sprängningstillstånd 1 350
Stenspräckning 1 350
Skjutning med vapen (skottlossning) 1 350

Hotell- och pensionatsrörelse
Prövning av ansökan om hotell- och pensionatsrörelse 3 700

Larm
Tillstånd för installatör enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar med mera. 2 300

Krigsmateriel
Ansökan om tillstånd enligt 11 § krigsmaterielförordningen som avser utförsel av övrig krigsmateriel exempelvis kulgevär, pistol, revolver, helautomatiska vapen 700

Mer information

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00