Ota yhtheys Poliisin kans

Ota yhtheys Poliisin kans jos halvaat ilmottaa rikoksen, sulla oon kysymyksiä eli jos halvaat antaa tipsiä. Telefooninumero Poliisille ei-akyytti asioissa oon 114 14. Akyytti asioissa, soita 112.

114 14 – Ei-akyytti asioissa

114 14 oon numero johonka soitat ko sulla oon asiaa Poliisille ja asia ei ole akyytti.

Ulkomailta sie soitat 0046 77 114 14 00.

112 – Hätätilassa

112 oon hätänumero johon sie soitat jos tarttet akyytti apua ja ko oon kyse hengenvaarasta eli vaarasta joka koskee omasuutta eli miljöötä. Hätänumero 112 oon sinua varten joka tarttet paikala apua esimerkiksi poliisilta, pelastuslaitokselta eli ambulansin.

Soittamalla 112 sie pääset näile:

 • Ambulansi
 • Palokunta
 • Poliisi
 • Päivystävä (jourhavande) tohturi
 • Myrkky-informasjuuni
 • Sosiaalipäivystys
 • Lentoambulansi
 • Tunturipelastuslaitos
 • Lentopelastuslaitos
 • Meripelastuslaitos
 • Miljöö-pelastuslaitos vesilä
 • Pelastuslaitos raatioaktiivisitten aihneitten päästöitten yhtheyessä
 • Tulli knarkki-tipsiä varten
 • Päivystävä hammaslääkäri
 • Päivystävä pappi

Mobilephone112 emergency
11414 non-emergency

 

The Swedish Police dial 114 14 • In emergency dial 112 • From abroad dial +46 77 114 14 00