Polisens informationssida om brott i nära relationer
 Ring 112 vid akuta ärenden 
 Ring 114 14 vid övriga ärenden
Lämna hemsidan

 

Kom till oss!

Våld förekommer i alla typer av relationer, överallt i hela Sverige. Vi vet att 10 000-tals utsätts varje år, kanske uppåt 100 000.

Lever du i en situation med inslag av kränkningar, hot och våld? I så fall ska du komma till polisen. Du kan vara utsatt för ett allvarligt brott som ska polisanmälas.

Ring 114 14 eller uppsök närmaste polisstation.

Vid akuta ärenden, ring 112.