Du är här:

Ansök här

Oavsett vilket ort du önskar studera på ansöker du till polisutbildningen via den här sidan. Det är Rekryteringsmyndigheten som administrerar ansökningarna till polisutbildningen.

Viktiga datum för dig som söker till polisutbildningen, information om antagningsprocessen med mera hittar du på Rekryteringsmyndighetens webbplats.

Om du har frågor, vänd dig till Rekryteringsmyndigheten.
Telefonnummer hittar du under Kontakt.

Innan du söker till polisutbildningen

  • Antagningskrav: För att bli antagen måste du uppfylla samtliga antagningskrav. Du ska också ha rätt egenskaper för polisyrket.
  • Läs på om polisyrket: Polisens vardag skiljer sig mycket från den du ser på tv eller läser om i deckare. Ta reda på vad polisyrket faktiskt innebär.
  • Hälsa: Du får inte ha ett hälsotillstånd eller en skada  som kan utsätta dig själv, dina kollegor eller andra för fara. Exempel på detta är psykiska sjukdomar, beteendestörningar, epilepsi, hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska sjukdomar, kraftig övervikt.
  • Ansökan är helt digital: Du ska inte skicka in några blanketter eller intyg (cv/meritförteckning, betyg) i samband med ansökan.

Ansök här:

Rekryteringsmyndigheten

Nästa ansökningsperiod är öppen 13-30 november. Då kan du söka till polisutbildningen som startar hösten 2018.